Pitru Paksha

Kategorya Pitru Paksha
Pitru Paksha Do`s at Don`ts
Pitru Paksha Do`s at Don`ts
Pitru Paksha
Ang Pitru Paksha ay isang panahon ng 16 na araw na nakatuon sa mga ninuno. Ang mga donasyon ay ibinibigay sa oras na ito upang magbigay pugay sa isang ninuno at masiyahan ang kanilang kaluluwa. Alamin kung ano ang inirerekumenda, kung aling mga ritwal ang dapat gampanan at kung ano ang ipinagbabawal sa panahon ng Shraddhas.
Pitra Dosh - Mga Ritwal, Kahalagahan, Mga Epekto At Mga remedyo
Pitra Dosh - Mga Ritwal, Kahalagahan, Mga Epekto At Mga remedyo
Pitru Paksha
Pitra Dosh - Ang Pitra dosha ay nabuo dahil sa ilang mga tiyak na koneksyon sa planeta sa ikasiyam na bahay ng katutubong. Matuto nang higit pa mga ritwal, kahalagahan, epekto at remedyo ng pitra dosh