Buddha Purnima

Kategorya Buddha Purnima
Buddha Purnima: Kahalagahan ng Mga Aral ni Buddha
Buddha Purnima: Kahalagahan ng Mga Aral ni Buddha
Buddha Purnima
Ang Buddha Purnima 2021 - Ipinagdiriwang sa isang buong buwan, ang pagdiriwang ng Buddha Purnima, ay maaaring makatulong sa iyo na magdala ng isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay, sa pamamagitan ng paghikayat sa iyo na magpatuloy sa isang bagong pagsisikap.